Ochrana osobních údajů

Pokud jste návštěvník stránky petrzakopal.cz poskytujete mi své osobní údaje. Já Vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuji, že Vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce údajů

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je Petr Zakopal, který provozuje webové stránky petrzakopal.cz. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jaké údaje o Vás na webu zpracovávám

Cookies

Co jsou to soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve vašem počítači, smartphonu nebo jiném zařízení při prohlížení internetových stránek nebo aplikací, které umožňují rozpoznání uživatele. Informace uložené v cookies se mohou vztahovat k vašim zvykům při prohlížení internetových stránek nebo mohou obsahovat unikátní identifikační kód, který umožňuje internetové stránce rozpoznat vás při další návštěvě.

Jak mohou být cookie použity?

Cookies pomáhají například efektivnějšímu procházení internetových stránek, pamatují si vaše nastavení při zobrazení stránek, měří využití internetových stránek a ty tak mohou být přizpůsobovány vašim potřebám a zlepšovány k vaší spokojenosti. Cookies také pomáhají při zobrazování relevantního obsahu nebo nabídek, které odpovídají vašim potřebám.

Používám následující typy cookies souborů.

Nezbytné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování stránek, umožňují vám pohyb po stránkách a zajišťují správnou funkčnost. Zahrnují například možnost přihlášení na zabezpečené stránky.

Analytické cookies

Umožňují nám měřit počet návštěvníků a to, jak se na stránkách pohybují. To nám pomáhá zlepšit způsob, jakým stránky fungují. Například tím, že návštěvníci snadno naleznou to, co je nejvíce zajímá. Analytická cookies neobsahují informace o vaší identitě. V rámci analytických cookies jsou používány Google Analytics Zde se dozvíte, jak Google používá informace sesbírané Google Analytics: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs.

Funkční cookies

Tyto cookies umožňují rozpoznat vás při další návštěvě stránek. To nám umožňuje personalizovat obsah, který se vám zobrazuje, pozdravit vás jménem a pamatovat si vaše nastavení (například jazyk nebo region);

Externí webové služby

Pro zobrazení obsahu na této webové stránce, například pro zobrazení obrázků či přehrávání videí, někdy využíváme externích webových služeb. Nejsme schopni těmto externím stránkám či doménám zabránit, aby shromažďovaly údaje o tom, jak využíváte obsah vložený na naše webové stránky.

V následující tabulce jsou popsány typy, kategorie a účely cookies na těchto webových stránkách. Nastavením svého internetového prohlížeče souhlasíte s tím, že můžeme na váš počítač/zařízení umísťovat k uvedeným účelům tyto cookies.

Poskytovatel Název Účel Typ Trvání
Zcela nezbytné cookies
WordPress cookie_notice_accepted Tento soubor cookie slouží k uložení informace o souhlasu s používanými cookies na webu. Vlastní trvalé Trvalé
WordPress wordpress_test_cookie Tento soubor cookie slouží pouze pro vnitřní testování WordPressu. Slouží ke uložení informace, zda použitý prohlížeč podporuje cookies. Vlastní trvalé Relace
WordPress wordpress_sec_[hash] Tento soubor cookie slouží pouze pro část administrace webu. Její užití je limitováno na */wp-admin/*. Vlastní trvalé Relace
Cookie Consent cc_cookie Tento soubor cookie slouží k zaznamenání Vašeho nastavení cookies. Vlastní trvalé Trvalé
Výkonové cookies
Google Analytics _ga_ Toto je jedna ze tří hlavních cookies nastavených službou Google Analytics, která umožnuje majitelům webových stránek sledovat chování návštěvníků a měřit výkon stránky. Je použita k výpočtu statistik nových a vracejících se návštěvníků. Cookie je aktualizována pokaždé, když je zaslána Google Analytics. Vlastní a třetích stran 2 roky
Google Analytics _gat_UA_ Používá se k omezení počtu žádostí. Součást Google Analytics Vlastní a třetích stran 1 minuta
Google Analytics _gid Součást Google Analytics. Viz výše. Vlastní a třetích stran 24 hodin
Facebook Pixel _fbp Cookie vytvořena službou Facebook Pixel. Slouží k měření chování na stránkách, ke zlešování uživatelského zážitku a personalizaci obsahu v případě retargetingu. Vlastní Trvalé
Služby třetích stran
YouTube CONSENT,GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, Remote_sid Tyto cookies jsou používány YouTube jako součást jejich služeb vložených na webové stránky (sdílení apod.). Více informací o tom, jak YouTube používá cookies najdete v jejich Zásadách ochrany osobních údajů. Třetích stran

Jak nastavit a pracovat s cookies?

Většina internetových prohlížečů automaticky povoluje cookies. Pokud si přejete nastavení cookies změnit, můžete toho dosáhnout změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Nebo pomocí nastavení webu. Podrobnější informace je také možné nalézt v nápovědě k vašemu prohlížeči.

Pokud se však rozhodnete zablokovat všechny cookies (včetně základních cookies), nemusí se vám podařit přístup na všechny naše stránky.

Více informací o nastavení a blokování cookies naleznete na www.allaboutcookies.org.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Jsou subjekty podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Zabezbečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u mne v bezpečí. Přijal jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečil Vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochrannou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: [email protected]

Máte právo na informace, které si právě čtete.

Máte právo na přístup a díky němu mne můžete kdykoli vyzvat a já Vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Máte právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

Právo vznést námitku.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Mlčenlivost

Jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu také Vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje minimálně po dobu 14 měsíců.

Závěrečná ustanovení

Při prohlížení tohoto webu s tímto dokumentem souhlasíte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 26.07.2022